Stomatepia

рід: Stomatepia (Trewavas, 1962)

  • Stomatepia mariae (Holly, 1930) IUCN -0 Critically endangered
  • Stomatepia mongo (Trewavas, 1972) IUCN -0 Critically endangered
  • Stomatepia pindu (Trewavas, 1972) IUCN -0 Critically endangered