Divandu

Монотиповий рід Divandu Lamboj & Snoeks 2000 до якого належить єдиний вид  Divandu albimarginatus Lamboj & Snoeks 2000, що розповсюджений у Габоні (Gabon) та Республіці Конго (Republic of Congo) в Західно-центральній Африці.