Spathodus

рід: Spathodus (Boulenger, 1900)

  • Spathodus erythrodon (Boulenger, 1900) – зникаючий вид
    • Spathodus erythrodon (Kabezi)
    • Spathodus erythrodon (Kigoma)
    • Spathodus erythrodon (Kigoma) “red line”
  • Spathodus marlieri (Poll, 1950)
    • Spathodus marlieri (Nyanza Lac)

Spathodus in Kigoma