Mbipia

рід: Mbipia (Lippitsch & Seehausen, 1998)

  • Mbipia lutea (Seehausen & Bouton, 1998) IUCN -0 endangered
  • Mbipia mbipi (Lippitsch & Bouton, 1998)