Pungu maclareni

Pungu maclareni (Trewavas 1962) — єдиний вид цихлід роду Pungu Trewavas 1972