Mchenga thinos

Цей самостійний вид з роду Mchenga не має виразних відмінностей у нерестовому забарвленні самців і всі його популяції, що мешкають, в основному, в південній частині озера, мають однаковий вигляд, тому говорити про географічну варіабельність не доводиться.

Самець Copadichromis thinos Самиця Copadichromis thinos

Ареал

Представники цього виду цихлід зустрічаються в південній частині озера Малаві (держава Малаві) у водах біля скель Чідунга, розташованих на південний захід від острова Малері, а також у водах біля островів Оттер і Східний Тумбі.

Надають перевагу існуванню над піском відкритих піщаних біотопів, як на мілководді, так і на великих глибинах. Представникам цього виду цихлід для нересту не потрібна прив’язка до скельного узбережжя. Готові до нересту самці будують невеликі піщані насипи на відкритому піщаному ґрунті. Неактивні самці і самки групуються у великі зграї і харчуються зоопланктоном, а також всілякими дрібними безхребетними, піднятими від дна рухом хвиль. Самки з ікрою в роті, що віднерестилися, утворюють невеликі групи і в їхньому складі мігрують на великі глибини. Випуск молоді у вільне плавання відбувається на мілководді.

Опис

Самці Mchenga thinos дуже схожі за зовнішністю з видами Nyassachromis leuciscus і Otopharynx argyrosomа, які також живуть над піщаним ґрунтом. Відмінності полягають лише в забарвленні самок: у першого виду (M. thinos) самки мають нечіткі горизонтальні смуги, а в другого виду (N. leuciscus) самки мають три нечіткі, темні смуги на боках корпусу, тоді як самки M. thinos мають нечітку вертикальну смугастість на загальному світлому, сріблястому тлі. За схожості в забарвленні самців перерахованих вище видів, самці описуваного виду (M. thinos) несуть на анальному плавці великі плями-релізери, розташовані, в основному, по нижній кромці плавця, які відсутні у видів N. leuciscus і O. argyrosomа