Konia

рід: Konia (Trewavas, 1972)

  • Konia eisentrauti (Trewavas, 1962) IUCN -0 Critically endangered 2007
  • Konia dikume (Trewavas, 1972) IUCN -0 Critically endangered 2007