Apistogramma elizabethae

  • Apistogramma elizabethae Kullander 1980
    • Apistogramma elizabethae “isana”
      Apistogramma elizabethae isana
    • Apistogramma elizabethae “yawauira”

Apistogramma elizabethae Apistogramma elizabethae female