Perissodus microlepis

Perissodus microlepis – вид цихлид роду Perissodus, ендемічний для озера Танганьїка.

Цей вид досягає довжини 11 см TL.

Цей вид веде “паразитичний” спосіб життя, – харчується лускою інших видів риб. Зустрічається у двох різних морфологічних формах. У однієї форми ротовий апарат закручений вліво, що дозволяє їй об’їдати луску з правого боку жертви. На відміну від неї, інша морфа, рот якої закручений праворуч, об’їдає луску з лівого боку жертви. Відносна чисельність цих двох морф у популяціях регулюється частотно-залежним відбором.

Perissodus microlepis

Це вид з тропічного клімату, що мешкає в діапазоні температур від 24 °C до 28 °C.