Protomelas marginatus

Назва роду Protomelas походить від латинських слів “proto” (перший, єдиний, верховний, головний) та “melas” (чорний, чорнота, чорна пляма) і має відношення до чорного (меланінового) малюнка на корпусі представників цього роду, особливо це стосується самок. Назва виду, мабуть, вказує на чудову облямівку на спинному плавнику, звану маргінальною смугою.

Ареал

Представники цього виду цихлід зустрічаються у північно-західній частині озера Малаві (держава Малаві) у водах біля населених пунктів Чилумба та Вуа, а також у східній (у водах біля острова Чізумулу, Мозамбік) та південно-східній частинах озера (точний ареал не опубліковано).

До 2007 року до виду Protomelas marginatus входили два підвиди – Protomelas marginatus marginatus і Protomelas marginatus vuae, які жили відповідно у південно-східній та північно-західній частинах озера. В даний час обидві крайності усунуті і обидва підвиди вважаються одним видом з широкою областю поширення. Вид Protomelas marginatus поряд з видами Protomelas kirkii, Protomelas labridens, Protomelas pleurotaenia та Protomelas similis умовно віднесений до видової групи “Kambuzi” (так називають цих цихлід африканські рибалки).

Рослинноїдний вид. Один із небагатьох видів малавійських цихлід, який вживає в їжу листя вищих рослин, а також водорості, що утворюються на рослинах.