Maylandia sp. “zebra gold” (Nkhata Bay)

Maylandia sp. 'zebra gold' Nkhata Bay, female

самиця Maylandia sp. ‘zebra gold’ (Nkhata Bay)
фото Ale’s Malawi Cichlids